Гаравхонањо (ломбардњо) соњибќонун мешаванд

№52 (3037) 29.04.2013

25 апрели соли љорї тањти раёсати Саймурод Таѓоев љаласаи Кумитаи Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон оид ба иќтисодиёту коммуникатсия баргузор шуд.

Зимни сухани ифтитоњиаш раиси Кумита масъалањои рўзномаи љаласа – Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кооперативњо», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ипотека», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њуљљати электронї» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи гаравхона (ломбард)»-ро таври мухтасар шарњу тавзењ дод. Доир ба масъалањои мавриди баррасї аъзои Кумита андешањояшонро иброз доштанд.

Дар анљом вобаста бо масъалањои рўзномаи љаласа таври алоњида хулосањои Кумита ќабул ва ба Иљлосияи Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод гардиданд.

Далер  МЕРГАНОВ, «Садои мардум»